Alman Savaş Gemisi; BISMARCK

23_bismarck_sea_trials

Bismarck, tartışmasız dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü savaş gemisidir. 45.000 ton ağırlığa sahip olan bu gemi, kardeşi Tirpitz ile beraber Avrupa’da yapılmış en büyük ve en ağır savaş gemisidir. Dönemin Almanyasında çok yoğun şekilde propaganda aracı olarak da kullanılan Bismarck, müttefik devletlerin ise kara kara düşündüğü çok büyük bir korku faktörüydü. Kısacık hayatında çok büyük çatışmalara girmiş olsa da, Alman İmparatorluğunun kurucusu, geminin de isim babası olan Otto von Bismarck‘ın ‘kara’ kaderi onun da peşini bırakmayacaktı…

18_bismarck

Sömürgecilik yarışında en başından beri diğer büyük devletlere kıyasla çok geride kalmış olan Almanya, Otto von Bismarck ile bir imparatorluk haline gelmiş Afrika’da Kongo ve etrafındaki bölgelerde sömürgecilik faaliyetlerini devam ettirmekteydi. Kuşkusuz Alman halkı tarafından halen de çok sevilmekte olan Bismarck, bu sevginin karşılığını, Alman İmparatorluğunun gemilerinde de yaşatmak bir bakıma onu onore etmenin bir simgesiydi. 1939 yılına kadar Bismarck isimli toplamda 6 adet gemi Almanlar tarafından üretilmişti. Yazımızda konu olan Bismarck gemimiz ise altıncı ve son Bismarck ismi verilen gemi olacaktı.

1 Ağustos 1914 yılında, Almanya 1. Dünya Savaşına katıldığında Kaiserliche Marine (İmparatorluk Donanması 1871-1919) 4 adet Nassau sınıfı savaş gemisine sahipti. Nassau sınıfı savaş gemileri 28 cm’lik toplarla donatılmış, diğer 9 savaş gemisi ise 30.5 cm’lik toplara sahipti (4 tanesi Helgoland, 5 tanesi de Kaiser sınıfı savaş gemileri). Bunun yanı sıra 4 adet ağır kruvazör de 28 cm çapındaki toplarla donatılmıştı. İsimleri Von Der Tann, Moltke, Goben ve Seydlitz olan bu gemilerden Goben, ilerleyen yıllarda Türk tarihinde önemli bir yere de sahip olacaktı. Bu gemilerin yanı sıra eğitim ve kıyı koruma amacı ile zamanına göre kullanım süreleri dolmuş (eski tip) 22 adet gemi daha bulunmaktaydı. Savaşın sonlarında Almanya, filosunu 4 adet König sınıfı savaş gemisi, 2 adet Bayern sınıfı savaş gemisi, 3 adet Derfflinger sınıfı savaş kruvazörü ile genişletmişti. Filoya yeni eklenen König ve Derfflinger sınıfı gemiler 30.5 cm toplarla; Bayern sınıfı savaş gemileri ile 38 cm toplarla donatılmışlardı. Bayern sınıfı savaş gemileri ve sonradan eklenecek Mackensen sınıfı ağır kruvazörler yapımları tamamlanıp, suya indirildiyseler de, asla savaş meydanlarındaki yerini alamadılar.

11 Kasım 1918 yılında Almanya’nın ateşkes imzaladığı dönemde 74 adet gemisi Almanya dışındaki limanlarda bulunuyordu. Bu gemilerin tamamın ortak özelliği el konulmuş olmalarıydı. 19 Kasım 1918 yılında 11 savaş gemisinin ve 5 ağır kruvazörün olduğu filo İngiltere’nin kuzeyindeki Scapa Flow bölgesinde el konulacak ve İngiliz limanlarına çekilecektir. Almanlar, el konulan gemilerinin ülkelerine geri gönderileceği konusunda umutları vardı ancak yapılan anlaşma gereği gemiler İngilizlerin elinde esir olarak tutulacaktı. İlerleyen günlerde Baden savaş gemisi dışındaki tüm savaş gemileri İngilizler tarafından kontrollü ve başarılı bir şekilde batırıldı. 28 Haziran 1919 tarihinde Versay anlaşmasının imzalanması ile savaş da resmi olarak bitmiş oldu. Yapılan anlaşma uyarınca müttefikler, Almanya’nın 2 tanesi rezervde olması şartıyla sadece 6 adet savaş gemisi bulundurmasına izin vermiş, ayrıca gemiler suya indirildikleri tarihten 20 yıl sonrasına kadar kullanılabilir ve sonrasında da başka (yeni) bir savaş gemisi ile yerleri doldurulamaz maddesi de eklenmişti. Ayrıca yeni yapılacak gemilerin en fazla 10.000 ton olma şartı da getirilmişti. Anlaşmada topların kalibreleri konusunda ise bir sınırlandırma bulunmamaktaydı.

1920’li yılların başlarından itibaren Almanlar, Amiral Behncke önderliğinde, eski savaş gemilerinin nasıl bir yol ile yenileceğini tartışmaya başladı. Versay anlaşması uyarınca yeni yapılacak gemilerin 10.000 tonun üzerinde olmaması gerekiyordu. Diğer yandan Almanya’nın 1922 Washington Anlaşmasına dahil olmaması, yeni yapılacak gemilerin toplarının kalibreleri hakkında bir sınırlandırmadan muaf olduğu anlamına da geliyordu. Alman Silahlanma ve İnşa ofislerinin öncü çalışmaları, Alman Donanma Kumanda Merkezi ile paylaşılması ve yapılan görüşmeler neticesinde 2 farklı görüş ortaya çıktı; ilk görüş (a) yavaş ancak sağlam korumalı gemiler, ikinci görüş (b) ise hızlı, iyi silahlanmış ancak koruma faktörü zayıf (zırhı) gemiler üzerine yoğunlaşma stratejileriydi. Devam eden görüşmelerde a seçeneğinin uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi ve b seçeneğinin hızlı ve iyi silanlandırılmış gemilerle defansif bir kıyı koruması stratejisi kabul edilmişti. Tüm bunlara rağmen 1923 yılına gelindiğinde a seçeneği tekrardan gözden geçirilmiş ve sonunda I/10 isimli dizayn üretime girmişti. Bu geminin 38 cm kalibreli toplar taşıması planlanıyordu ancak geliştirilen prototipte 100.000 tonluk sınırlama nedeniyle bu denli geniş kalibrede topların kullanımı çok büyük problemler yaratıyordu. Ayrıca 200 mm zırhlı yanlar ve 30 mm kalınlığındaki güverte oldukça zayıf kalmış, 22 knot hız yapabilmesi ise beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Dizayn tekrardan elden geçirildi ve bu sefer de b planı çerçevesinde değişiklikler yapılmıştı. Toplar 2 önde ve 2 arkada olmak üzere 4 tarete yerleştirilmiş 8 adet 21 cm toplar, çift türbinli motor ve son olarak da zırhın oldukça inceltilerek 80 mm kenarlık ve 30 mm güverte olacak şeklindeki tasarım, hızın da 22 knot’dan 32 knot’a çıkmasını sağlamıştı. İlerleyen günlerde Yönetim Ofisi I/10 projesini tekrardan reddetmiş ve ilerde düşünülen dizaynların tamamı rafa kaldırılmıştı.

İlerleyen yıllarda ise bu konuda tekrardan kafa yorulmaya başlanmış ve 10.000 ton ağırlığındaki gövdenin 38 cm kalibreli topları nasıl taşıyacağı üzerine denemeler yapılmış, hemen akabinde ise Müttfeik devletlerden 38 cm’lik toplara izin çıkmayacağı yönündeki spekülasyonlar, 38 cm’den vazgeçilmesine sebep olmuştur. Bir sonraki dizayn olan Entwurf II/30 prototipi 6 adet 30.5 cm kalibreli top taşımaktaydı. Üstelik bu yeni dizayn gemi dizel yakıtlı motorlarla donatılmıştı. 1. Dünya Savaşında Almanların kullandığı yüzlerce U-Boat denizaltılarında dizel motor kullanım becerisi ve tekniği gelişmiş, şimdi de bunu gemilere aktarmanın yolları aranmaktaydı. Dizel motor, eski tip buharlı sisteme göre oldukça fazla avantaja sahipti; daha az yer kaplıyor, daha az personele ihtiyaç duyuyor ve daha da önemlisi gereken enerji anında üretilebiliyordu. Buharlı sistemde ise yakıtın yanmasından itibaren artan bir oranda enerji üretimi gerçekleşirken, dizel motorlarda bu enerji motorların çalışmaya başladığı andan itibaren sağlanıyordu. Versay anlaşmasına uygun olarak üretilen 6 prototip savaş gemisi daha test edilecek ancak motorların gerekli gücü üretememeleri, ton kapasitesi sınırı ile gemilerin ya hızdan ya da silah ve zırhtan feragat etmeleri gerektiği için, üretilen tüm gemiler görevden alınmış ve 1927 yılının sonlarına kadar Almanların elinde hala tatmin edici bir proje ve üretim bulunmamaktaydı.

Onlarca farklı dizayndan ve tartışmalarla geçen 8 yılın ardından Almanlar, 10.000 ton ağırlığında ve 28 cm kalibreli toplara sahip gemi projesinde karar kıldı. İlk Panzerschiff (Zırhlı/Silandırılmış gemi)  siparişleri 17 Ağustos 1928 yılında Kiel‘de üretilmişti. Geminin adı Deutschland olmuştu ve 31 Mayıs 1931 tarihinde suya indirilmişti. 2 şaft ve 8 dizel motora sahip olan gemi, 28 knot hıza ulaşabiliyordu. Deutschland 6 adet 28 cm toplara 2 adet üçerli taretlerde, 8 adet 15 cm top tekli sistemde yerleştirilmişti. 6 adet 10.5 cm kalibreli topu da 3 adet ikiz yerleşim şeklinde gemide konuşlandırılmıştı. Deutschland standart10.000 ton olarak yerini alsa da tam ekipmanlı hali 12.630 ton ağırlığında oluyordu. İlk zamanlarda teste tabi tutulmayan Deutschland, kardeş gemisi Admiral Graf Spee ile beraber sırasıyla 12 Kasım 1934 ve 6 Ocak 1936 tarihlerinde donanmadaki görev yerlerini aldı. Washington anlaşmasına göre kruvazör sınıfında olan bu gemiler savaş gemisi silahlarına sahipti ayrıca dönemin en hızlı savaş gemilerinden dahi daha hızlı yol alabiliyordu. 14 Şubat 1934 yılında da 20.000 tonluk Panzerschiff D ve Panzerschiff E üretim kızağına konmuşlardı.

deutschland

DEUTSCHLAND

Deutschland gemisinin donanmadaki yerini alması, Washington anlaşmasını imzalamış ülkelerde bir tehdit unsuru olarak algılanmış ve buna istinaden Fransa, Dunkerque sınıfı Dunkerque ve Strasbourg isimli savaş gemilerini kızağa yerleştirmişlerdi. Bu iki gemi 33 cm kalibreli toplara sahipti ve 26.500 ton ağırlıktaydı.Ayrıca zırhları da 28 cm’lik toplara karşı koyabilecek kalınlıkta dizayn edilmişti.

02_dunkerque

DUNKERQUE

Dunkerque sınıfı gemileri üretme kararı alan Fransa’ya cevap olarak Almanya da 3 adet üçlü tarete sahip, 9 adet 28 cm toplarla donatılmış dizaynlara onay vermiş, ve yapım aşamasında olan Panzerschiffe D ve E, önce üretimi durdurulmuş, sonra dizayn değişikliği ve projenin detaylarındaki problemler giderilmiş ve nihayet Hitler’in istediği bu yeni dizayna uygun gemilere dönüşen D ve E’nin üretimi kaldığı yerden devam etmiştir. 16 Mart 1935 yılında Hitler, Versay ve diğer anlaşmaların Almanya’nın bağımsızlığına aykırı olduğunu ve bu anlaşmanın şartlarına uymayacağını ilan etti. Artık 10.000 limiti Almanya için söz konusu değildi. 1936 yılında suya indirilen Panzerschiff D ve E, Scharnhorst ve Gneisenau isimlerini aldı. Toplam ağırlıkları 31.847 tona ulaşan bu kardeş gemilerin zırhları da 33 cm’lik top mermilerine karşı duracak şekilde tasarlanmıştı. Ayrıca hızları da 31,5 knot’a kadar ulaşabiliyordu.

scharnhost ve gneseau

SCHARNHORST ve GNEISENAU

Tüm bu gelişmeleri dikkatle izleyen İngiltere, Almanya’ya gemilere özel bir limit yerine toplam gücün sınırlandırılmasına yönelik bir anlaşma sundu; 18 Haziran 1935 yılında iki tarafın da imzaladığı Anglo-German denizcilik anlaşmasına göre Alman donanması, İngiliz donanmasının en fazla yüzde 35’i kadar büyümesine izin veriyordu. Bu da, 525.000 ton toplam deniz gücü olan Britanya’nın, Almanya’ya toplamda 184.000 ton deniz gücüne ulaşabilecek bir sınırlama anlamına geliyordu. Yeni yapılacak gemilerle Almanya’nın deniz gücü toplamda 101.000 tona ulaşacaktı.

Denizlerin 5 süper gücünün ( ABD, Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya ) 6 Şubat 1922 tarihinde imzaladığı Washington Anlaşması, denizlerdeki silahlanma yarışına engel konması amacı taşıyordu. Savaş gemilerine 35.000 ton ve 40,6 cm den yukarı topların yasaklandığı anlaşmada, savaş gemileri dışındaki gemilerin 10.000 üzeri olmaması konusunda da bir sınırlama getiriyordu.

Tüm bu gelişmeler ışığında Bismarck sınıfı 2 adet savaş gemisinin planları yapıldı ve inşasına başlandı. Bu gemilerin isimleri Bismarck ve Tirpitz olacaktı.

TİRPİTZ

TIRPITZ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLERİ

2

MOTORLARI VE ZIRHI

3

TARETLERİ

SİLAHLARI

SİLAHLARI

DÖNEMİNDEKİ DİĞER SAVAŞ GEMİLERİ

DÖNEMİNDEKİ DİĞER SAVAŞ GEMİLERİ

GEMİNİ TARİHİ KRONOLOJİSİ

16 Kasım 1935: Blohm & Voss şirketi anlaşmayı kazanarak Bismarck‘ı üretmek için kontrat imzaladı.

01_bismarck_at_blohm_and_voss

1 Temmuz 1936: Gemi omurgası havuza yatırıldı.

04_bismarck

14 Şubat 1939: Adolf Hitler’in de katıldığı törende gövde suya indirildi. Gövde çalışmaları planlar dahilinde ilerlerken, geminin pruvası (önü) Atlantik şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla geliştirmeler yapıldı.

25_bismarck_hitler_visit

24 Ağustos 1940: Resmi olarak donanmadaki yerini aldı.

13

15-17 Eylül 1940: Test aşamalarına girdi ve bazı denemelere tabi tutuldu. Hamburg’dan Kiel’e taşınırken Atlantik isimli romörkör ile hafif şiddette bir çarpışma gerçekleştirdi, hasar almadı.

24_bismarck_sea_trials

7-28 Eylül 1940: Kiel tersanelerinde demirledi ve topları hizalandı.

28 Eylül – 5 Aralık 1940: Danzig körfezindeki Gotenhafen deniz üssüne götürüldü ve ardından Baltık Denizinde hız testlerine tabi tutuldu, en yüksek 30.1 knot hıza ulaştı.

05-09 Eylül 1940: Gemi Hamburg limanına döndü.

6 Mart 1941: Geminin son düzenlemeleri yapıldı.

06-08 Mart 1941: Hamburg’dan ayrıldı Scherrhafen’e yolculuk etti.

08-17 Mart 1941: Kamuflaj renklendirmesi yapıldı. Mühimmat, yakıt ve su gibi ikmal malzemeleri yerleştirildi. Ayrıca 2 adet Arado 196 deniz uaçağı yerleştirildi.

kamuflaj

18 Mart – 2 Nisan 1941: Baltık Denizinde bazı testlere tabi tutuldu.

2 Nisan 1941: Gotenhafen’a demirledi. Son 2 adet daha Arado 196 deniz uçakları eklendi.

05 Mayıs 1941: Hitler, Keitel, Lütjens ve diğer askeri yetkililer Bismarck’ı ziyaret ettiler.

28_hitler_on_bismarck

13-14 Mayıs 1941: Baltık Denizinde bazı denemelere tabi tutuldu, ağır kruvazör Prinz Eugen’den yakıt ikmali yaptı. Bu esnada iskele tarafındaki vinç hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi.

PRINZ EUGEN'DEN YAKIT İKMALİ YAPARKEN

PRINZ EUGEN’DEN YAKIT İKMALİ YAPARKEN

16-18 Mayıs 1941: Gotenhafen’a geri döndü ve vinç tamir edildi.

Rheinübung Operasyonu

Alman denizcilik doktrini 2. Dünya Savaşında, temel olarak ani ve hızlı baskınlarla müttefik ticari gemi ve konvoylarına zarar verme üzerine kuruluydu. Amiral Lütjens’in önderliğinde yapılan Berlin Operasyonu sonucunda 22 müttefik gemisi batırılmış, toplamda 115,622 ton gemi ve malzeme Scharnhorst ve Gneisenau savaş gemileri tarafından batırılmıştı. Rheinübung Operasyonu da, Kuzey Atlantik sularında ABD ve İngiliz gemilerini hedef almaktaydı. Normalde bu operasyon Scharnhorst ve Gneisenau ile yapılması planlanıyordu ancak son operasyonlarında İngiliz Kraliyet Hava uçakları tarafından çeşitli derecelerde hasar verildiği için Prinz Eugen, Bismarck’a eşlik edecekti. 18 Mayıs 1941 pazar günü Amiral Lütjens, iki geminin subaylarının katıldığı bir brifing ile operasyon hakkında bilgi verdi.

Map_Rheinuebung.svg

19 Mayıs 1941 Pazartesi: 02:00 Gotenhafen’dan demir alan gemiler Batıya doğru döndü.

12:00 Rota 54 derece 51′ kuzey ve 13 derece 20′ doğu olarak belirlendi. Z-16 ve Z-23 destroyerları gruba katıldı.

22:30 Z-10 destroyeri gruba katıldı.

20 Mayıs 1941 Salı: 02:00-06:00 Great Belt geçildi.

13:00 İsveç(tarafsız) kruvazörü Gotland tespit edildi.

21 Mayıs 1941 Çarşamba: 08:00-09:00 Korsfyord’a ulaşıldı.

11:00 Grimstadfjord’a demirlendi.

13:15 İngiliz Kıyı Güvenliğinden bir Spitfire tarafından fotoğraflandı.

15

20:00 Grimstadfjord’dan ayrıldı.

23:40 Rota 0 dereceye ayarlandı.

22 Mayıs 1941 Perşembe: 04:20 Destroyer eskortu gruptan ayrıldı, Bismarck en önde konumlandı.

12:00 65 derece 53′ Kuzey, 03 derece 38′ doğu. Rota 0 derece, hız 24 knot.

12:37-13:07 Denizaltı ve hava saldırısı alarmı, zig zag manevraları.

23 Mayıs 1941 Cuma: 12:00 Pozisyon 67 derece 28′ Kuzey, 19 derece 28′ Batı, ortalama seyir hızı 24 knot.

18:48 Bismarck ve Prinz Eugen buz sınırına ulaştı, buzlara çarpmamak için yön değiştirildi.

19:22 Bismarck, Suffolk’u tespit etti. Suffolk, Bismark ve Prinz Eugen’nin Danimarka Boğazında olduğunu rapor etti.

HMS SUFFOLK

HMS SUFFOLK

20:30 Bismarck Norfolk’u tespit etti ancak sisli hava hakimdi, 5 adet ağır topçu atışı yapıldı, isabet kaydedilemedi. Deniz sularından dolayı ön radar devre dışı kaldı, Prinz Eugen en önde konumlandı.

Prinz_Eugen

22:00 Bismarck rotasını değiştirdi, amaç Suffolk’u yakalamayı çalışmaktı ancak temas kaybedilmişti.

23:30 Bismarck ve Prinz Eugen kar fırtınasına yakalandı.

24 Mayıs 1941 Cumartesi: 05:47 Ufukta 2 adet gemi tespit edildi. Hız 28 knot.

05:52-05:53 İngiliz gemileri HMS Hood ve Prince of Wales ateş açtı.

HMS HOOD

HMS HOOD

05:53 Prince of Wales ön taretleri Bismarck’a ateş açtı.

PRINCE OF WALES

PRINCE OF WALES

05:55 Bismarck ve Prinz Eugen ateş açtı, HMS Hood‘a atış önceliği verildi.

BISMARCK, HMS HOOD'A ATEŞ EDİYOR

BISMARCK, HMS HOOD’A ATEŞ EDİYOR

05:56 Prinz Eugen 4. salvosunda HMS Hood‘u vurmayı başardı. İskele tarafından vurulan Hood, anagüvertesindeki kullanıma hazır cephanenin patlamasıyla alev aldı.

HMS HOOD ALDIĞI İSABETLER SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR VE DUMANLAR

HMS HOOD ALDIĞI İSABETLER SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR VE DUMANLAR

05:59 Lütjens komutasındaki Prinz Eugen, 6. salvosundan sonra hedefini Prince of Wales‘a çevirdi.

AMİRAL LÜTJENS, HİTLER'İN SOLUNDA.

AMİRAL LÜTJENS, HİTLER’İN SOLUNDA.

06:00 HMS Hood, iskele tarafına doğru 20 derece rotasını çevirdi, C ve D taretleri kullanıma hazırlandı, hızı 28 knot.

PRINZ EUGEN'IN GÜVERTESİNDEN ÇEKİLEN BU FOTOĞRAF, BISMARCK'IN EN NET GÖRÜLDÜĞÜ SON FOTOĞRAFI OLACAKTIR.

PRINZ EUGEN’IN GÜVERTESİNDEN ÇEKİLEN BU FOTOĞRAF, BISMARCK’IN EN NET GÖRÜLDÜĞÜ SON FOTOĞRAFI OLACAKTIR.

06:01 Bismarck‘ın 5. salvosu Hood‘u vurdu. HMS Hood havaya uçtu. Prince of Wales, Hood ile çarpışmaktan korunmak için rotasını değiştirdi, Bismarck hedefini Prince of Wales‘a çevirdi.

19

06:02 Prince of Wales, Bismarck ve Prinz Eugen‘in yoğun ateş altında kaldı.

BISMARCK

BISMARCK

06:03 Prince of Wales, köprüsüne direkt isabet aldı. Yönünü güneye çevirdi ve duman bombalarını fırlattı. Toplamda 7 kez vurulan Prince of Wales 4 tanesi 38.0 cm ve 3 tanesi de 20.3 cm kalibredeki toplarla vuruldu.

20

06:20 Ateşi kes emri verildi. Bismark toplamda 93 kez 38 cm toplarla ateş etmiş, Prinz Eugen ise 183 kez 20.3 cm’lik toplarla ateş etttiği raporlandı.Prinz Eugen isabet almazken, Bismarck 3 isavet aldı. İlk isabet iskelenin ön taraftaki 20-21. giriş odalarına olurken herhangi bir patlama yaşanmadı. Ancak açılan yaradan 2000 ton civarı su içeri girmiş oldu. Bunun sonucunda gemi 3 derece yana doğru eğildi.Ayrıca su alması nedeniyle 1000 ton yakıt öndeki pompa odalarından aktarılamadı ve kullanılamadı. İkinci isabet eden mermi ise 14. bölmede, geminin orta kısmında ve su altında kalan bölüme denk gelmişti. Oluşan patlama sonucunda içeri su sızıntısı başladı ve 4 nolu dinamo ve jeneratörler kapatıldı. Aynı zamanda su iskele bölümündeki 2 nolu kazan dairesine de girdi. Üçüncü isabet iskele tarafındaki Amiral’ın teknesinin de olduğu bölümde patladı, oluşan patlamada fırlatma rampasu ve basınçlı hava mekanizması hasar gördü.

Tüm bu alınan hasarlar sonucunda gemi, pruva kısmına doğru 3 derece, iskele tarafına doğru 9 derece döndü. Hız 28 knot’a düşerken, çatışma sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

12:00 Bismarck ve Prinz Eugen 180 derece güneye doğru rotalarını çevirdi.

14:20 Hız 24 knot’a düşürüldü.

18:14 Bismarck 180 derece sancak tarafına doğru dümenini çevirdi ve Suffolk zırhlısının yolundan ilerlemeye başladı.

18:40-18:56 Bismarck, Suffolk ve Prince of Wales‘a ateşe başladı.

23:30-23:45 Victorious uçak gemisinden 9 adet Swordfish ve  2 adet Fulmar deniz uçakları havalandı. Uçaklar tespit edildiğinde hız 27 knot’a çıktı, uçakların gönderdiği torpidolardan 1 tanesi, Bismarck’ın sancak tarafına isabet etti. İçeri daha fazla su girmesine rağmen manevralara devam edildi ve diğer torpidolardan kaçınmayı başardı. Sonrasında hız 16 knot’a düşürülüp kısa bir tamir çalışması yapıldıktan sonra 20 knot’a hız sabitlendi.

9

25 Mayıs 1941 Pazar: 03:06 İngiliz gemilerinin iskele tarafından yaklaşması nedeniyle, Bismarck sancak tarafına doğru geniş bir dönüş aldı. Ardından İngilizler ile radar bağlantısı kayboldu.

04:06 Bismarck sancak tarafında doğru 130 dereceye rotasını çevirdi.

09:00 Amiral Lütjens, Batı Grubu Komutanlığına uzun bir telsiz mesajı çekti. Telsiz sinyallerini tespit eden İngilizler aramalarını, sinyalin geldiği yönde yoğunlaştırdılar.

26 Mayıs 1941 Pazartesi: 10:30 PYB Catalina deniz uçakları Bismarck‘ı tespit etti. Koordinatlar 49 derece 20′ kuzey ve 21 derece 50’ batı.

PYB CATALINA

PYB CATALINA

11:14 Ark Royal uçak gemisi Bismarck‘la bağlantı kurdu.

HMS ARK ROYAL

HMS ARK ROYAL

13:50 Sheffield zırhlısı, radar temasını kaybetmemek için filosundan ayrılarak Bismarck‘ı takip etmeye devam etti.

HMS SHEFFIELD

HMS SHEFFIELD

14:50 Ark Royal uçak gemisinden 15 adet Swordfish havalandı. Uçaklar yanlışlıkla Bismarck zannettikleri Sheffield uçağına saldırıya geçti, hepsi torpidolarını gönderdi ancak hiçbiri isabet etmedi.

17:47 Bismarck, Sheffield tarafından tespit edildi.

19:10 Ark Royal uçak gemisi Swordfish uçakları ile ikinci bir hücuma kalktı.

SWORDFISH UÇAKLARI TARAFINDAN FOTOĞRAFLANAN BISMARCK

SWORDFISH UÇAKLARI TARAFINDAN FOTOĞRAFLANAN BISMARCK

20:30 Bismarck, hava saldırısı alarmı verdi.

20:47 Hücum başladı. Uçakların gönderdiği torpidolardan kaçmaya çalışsa da 2 tane torpido isabet etti. İlk isavet eden torpido iskele tarafındaki 8 ve 9 nolu bölmelere isabet ederken, ikinci torpido dümeni 12 derece iskele tarafına dönükken vurdu ve dümen kilitlendi. Bu hasardan sonra dümen hiçbir şekilde oynamayacak ve 12 derecede kilitli kalacaktı.

FAIREY SWORDFISH

FAIREY SWORDFISH

21:45 Bismarck, Sheffield zırhlısına 6 salvo ateş etti ancak herhangi bir isabet kaydedemedi.

22:38 Albay Vian’ın komutasındaki İngiliz 4. Destroyer filosu, toplamda 5 adet destroyer Bismarck ile temas kurdu. Polonya’ya ait Piorun zırhlısı Bismarck’a iyice yaklaşmaya çalıştı ve sonucunda da yoğun bir bombardıman altında kaldı.

PIORUN ZIRHLISI

PIORUN ZIRHLISI

23:15 Bismarck rotasını kuzeybatıya çevirdi.

23:24-07:00 4. Destroyer filosu ara ara hücumlarına devam etti ancak herhangi bir hasar vermeyi başaramadı.

23:45 Bismarck gemisinden Batı Orduları Komutanlığına mesaj gönderildi; ” Gemi manevra yapamıyor. Son mermimize kadar savaşacağız. Yaşasın Führer.

27 Mayıs 1941 Salı: Gemide bulunan Arado 196-A deniz uçakları kızaktan havalandırılmaya çalışıldı ancak basınçlı hava mekanizmasının bozulması nedeniyle başarısız olundu.

ARADO 19-A DENİZ UÇAĞI

ARADO 19-A DENİZ UÇAĞI

07:10 Amiral Lütjens, Batı Ordular Komutanlığına son mesajını gönderdi; ” Bir adet U-Boat göndermenizi, savaş ve seyrüsefer kayıtlarının kurtarılmasını istiyorum.

08:00 Bismarck alarmda; King George V ve Rodney savaş gemileri iskele pruvası tarafında tespit edildi. Mesafe 24.000 metre.Dorsetshire kıç böümünden, Norfolk da sancak tarafından yaklaşmaya başladı.

08:47 Rodney ateşe başladı.

HMS RODNEY, BISMARCK'A ATEŞ AÇTIĞI ESNADA

HMS RODNEY, BISMARCK’A ATEŞ AÇTIĞI ESNADA

8

08:49 King George V ateşe başladı.

08:49 Norfolk ateşe başladı.

09:02 Bismarck ilk atışlardan isabet almaya başladı. Her yönden atış gelmeye başlamıştı. İlk olarak ön batarya mesafe tespit cihazı (range finder) devre dışı kaldı.

09:04 Dorsetshire ateşe başladı. Anton ve Bruno taretleri devre dışı kaldı.

09:12 Bismarck‘ın ön komuta merkezi devre dışı kaldı.

09:13 Bismarck‘ın arka komuta merkezi devre dışı kaldı.

09:21 Dora tareti devre dışı kaldı.

09:31 Cesar tareti devre dışı kaldı. Sadece ikincil bataryalar ateşe devam edebiliyordu. İngiliz gemileri 2.500 ve 4.000 metre aralığına kadar yaklaştılar ve ateşe devam ettiler.

YOĞUN ATEŞ ALTINDA KALAN BISMARCK. GÜVERTESİNDEKİ YANGINLAR VE PATLAMALAR GÖRÜLEBİLİYOR.

YOĞUN ATEŞ ALTINDA KALAN BISMARCK. GÜVERTESİNDEKİ YANGINLAR VE PATLAMALAR GÖRÜLEBİLİYOR.

10:00 Tüm silahları susan Bismarck, komutanı tarafından gemiyi batırma emri verildi. Mühendisleri kazan dairelerine patlayıcıları yerleştirildi. Gemi hem patlayıcılardan hem de aldığı mermilerden dolayı alev topuna dönüşmüştü.

10:16 Rodney ve King George V ateşi kesti ve savaş meydanından ayrıldı.

10:20 Bismarck sancak tarafından 2 adet torpido ile vuruldu. Torpidolar Dorsetshire‘dan ateşlenmişti. Patlayıcılar ateşlendi.

10:36 Bismarck iskele tarafından bir torpido daha isabet alacaktı, bu torpido da Dorsetshire tarafından ateşlenmişti.

10:39 Bismarck, 48 derece 10′ kuzey ve 16 derece 12′ batı noktasında battı. Çatışmada Bismarck toplamda 2876 adet ateş etmişti. Gemi batarken 700 adet mürettebatı suya atlayabilmişti. Sadece 116 tanesi kurtarılmış, kurtarılanlardan 1 tanesi de Dorsetshire zırhlısı güvertesinde hayatını kaybetmişti.

8 Haziran 1989: Bismarck‘ın enkazı keşfedildi.

wrecklocations

**** BISMARCK‘ın enkaz görüntüleri için buradaki siteyi, ayrıca oldukça detaylı fotoğrafları için de buradaki siteyi şiddetle tavsiye ederim. Yeni yazılarda görüşmek üzere…

_____________________________________________

Yararlanılan kaynaklar;
– German Battleships of WW2 in action
– German Fleet at war
– The battleship Bismarck
– Wikipedia
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s